Nya Johannesljus lyser i Vetlanda och Eksjö

Med bara några veckors mellanrum har Östgöta Provinsialloge fått två nya Johannesloger.De Tre Axen i Vetlanda 23 januari och Concordia i Eksjö 27 februari.

Det är bara några mil mellan Vetlanda och Eksjö men ändå fanns engagemang och kraft att utveckla arbetet i de över 100 år gamla Brödraföreningarna  och Deputationslogerna till att bli fullvärdiga Johannesloger.

Bröder på invigningen
Bröder på invigningen

Men det är inte bara några mil som skiljer mellan dessa nya loger. I Vetlandas Brödraförening, som arbetade i Johannes och Andreasskedet, behålls Brödraföreningen Njudungs verksamhet i Andreasskedet och logen fick namnet De Tre Axen. I Eksjö läggs brödraföreningen Concordia i ”malpåse” och den nya logen behåller namnet Concordia, men med prefixet St Johanneslogen istället för Brf. Den nya logens vapensköld skiljer sig bara i färg från den gamla enhetens sköld.

Men det är naturligtvis mycket mer som skiljer dessa båda orters frimurares satsningar. I Vetlanda har Kulturförningen Gottfrid genom donationer av Werner von Seydlitz kunna bygga ett eget hus och inreda allt som behövs.
I Eksjö har man tagit över en av de gamla kasernerna och skapat en härlig frimuraremiljö i vindsvåningen samtidigt som man har fått äldreboende som hyresgäster i de tre våningarna vilka tidigare rymde logement.

Ordens stormästare talar
Ordens stormästare talar

Ordens Stormästare invigde båda

Att både dessa nya loger invigdes av Ordens Stormästare Anders Strömberg är en självklarhet, men han var inte den enda som fanns på plats båda gångerna. Även Stormästarens Prokurator, Nils Magnusson, fanns med båda gångerna. Bröderna från grannkommunerna besökte naturligtvis varandra liksom en stor skara från ÖPL med PM Peter Granstam i spetsen.Ämbetsmännen från Linköping har ju speciella uppgifter när en ny loge bildas, och det arbetet flyter bara bättre och bättre för varje gång detta sker.

Invigningar med likheter
Invigningar med likheter


Fullsatt med gäster

En annan omständighet som var lika både i Vetlanda och Eksjö var begränsningen av antalet gäster. I Vetlanda kunde man duka till drygt 100-talet ätande gäster i matsalen, men i Eksjö var det antalet sittplatser i Johannessalen som utgjorde begränsningen. Där hade förrummet, som man vanligen använder vid brödramåltiderna, istället röjts på bord och stolar för att de församlade skulle ha någon plats för mingel och umgänge både före invigningen och i samband med att man väntade på de bussar som skulle ta alla gäster till Trianon, den gamla officersmässen där brödramåltiden dukades fram.  
Tryggt möte kollegor mellan

Det finns en annan skillnad också, men lite mer av det roliga slaget. I Vetlanda tog vO i Brödraföreningen Njudung, Göran Alsegård över ansvaret i Johanneslogen De Tre Axen.

Concordias Ordförande Mästare Hans Henning
Concordias Ordförande Mästare Hans Henning

I Eksjö kallades en gammal erfaren fO, Hans Henning, med tjänstetid mellan 2003 och 2009 i Brödraföreningen Concordia in för att under lika lång tid framåt föra den nya St Johanneslogens Concordia klubba. Att dessa båda möttes som kollegor i Eksjö kändes både tryggt och säkert.
Ljust frimureriskt Småland

Vi, som fick möjlighet att delta vid båda dessa tillfällen denna märkliga vårvinter, kunde glädjas åt att fått möta vårljuset både tidigt och starkt, och att från nu tala om ”mörkaste” Småland,  är i frimureriskt sammanhang en omöjlighet.

Text och bild: Kjell Mazetti